Videregående skole

 • Planlegging Ny organisering fra 1. desember
  Nordre Follo kommune har bestemt at rødt nivå fortsetter på videregående skole til 14.12.20. Det betyr at vi foreløpig ikke kan gå tilbake til full opplæring på skolen. Samtidig er skolen nå den viktigste sosiale arenaen for mange av elevene, og det er derfor viktig at elevene kan være på skolen så mye som mulig. Vi følger den nasjonale smittevernveilederen for videregående opplæring og organiserer opplæringen fremover i tråd med den.

Aktuelt

 • 03.12.2020 Julemarked på DreamCorner
  Tilrettelagt avdeling Mindre grupper får dessverre ikke hatt det tradisjonelle julemarkedet i år. Produktene de har laget siden skolestart vil bli...
 • 30.11.2020 Elevundersøkelsen gjennomføres før jul
  Alle elever ved Drømtorp får mulighet til å svare på elevundersøkelsen før jul. Her får elevene si sin mening om hvordan det er å være elev på...
 • 26.11.2020 Kan du sykle?
  Vi i Ruter opplever noen utfordringer med skolebussene og smittevern. Det er dessverre for mange passasjerer på flere avganger, som igjen fører til...

Kalender

Til toppen