Aktuelt

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Skolen trenger kontaktopplysninger på foresatte

For å kunne kontakte foresatte raskt ved hendelser på skolen (beredskap), er det viktig at foresatte skriver inn e-postadresser og telefonnummer i skolens administrative system.

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021.    

Samarbeidsmøter med foresatte

 Samarbeidsmøtene med foreldre er nå gjennomført for i år. 

Fjerner krav om legeerklæring fram til 1. november

Elever som er hjemme på grunn av helseplager trenger ikke å levere legeerklæring, men må levere egenmelding. Shutterstock

Ulike oppstartstider, innganger og trappeoppganger

Elevene skal møte opp til ulike tider og bruke ulike innganger og trappeoppganger for å redusere kontakt. Det er svært viktig at elevene overholder dette. 

Husk signatur på utlånsavtalen for lærebøker

For å få utlevert gratis lærebøker, må du levere signert utlånsavtale til bibliotekaren.

Til toppen