Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Digital konferansekveld 9. november 2020

På grunn av smittevernsregler vil vi i år gjennomføre konferansekvelden digitalt på Teams. Dere vil få mulighet til å snakke med både kontaktlærer og faglærere. Alle vil få mulighet til å snakke med kontaktlærer.

Ønsker dere å snakke med faglærer melder dere dette her: https://bit.ly/31MN1IX . Innkalling til samtalene kommer i elevens Teams.

Formålet med konferansekvelden er å styrke samarbeidet mellom hjem og skole og er lovfestet i forskrift til opplæringsloven § 20-4:

Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal kontaktlæraren samtale med foreldra om den sosiale utviklinga og anna utvikling hos eleven. Samtalen skal klargjere korleis eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette for læringa og utviklinga til eleven. Eleven har rett til å vere med i samtalen med foreldra. (Forskrift til Opplæringslova)

Vi ønsker velkommen til digitale møter!

Til toppen