Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Digital undervisning fra 9. november

- Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende 
smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november. Det opplyser fylkesrådsleder og leder av sentral kriseledelse, Tonje Brenna. 

Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. – Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, understreker Brenna.  

Det blir heldigitale undervisningsdager på mandag og tirsdag, for alle elever i ordinært løp. Etter dette vil det bli noe skoleundervisning for elevene, men dette kommer vi tilbake med mer informasjon om i starten av neste uke.
Tilrettelagt avdeling: større og mindre grupper vil ha fysisk oppmøte på skolen hele neste uke. 

Til toppen