Elevundersøkelsen gjennomføres før jul

Alle elever ved Drømtorp får mulighet til å svare på elevundersøkelsen før jul. Her får elevene si sin mening om hvordan det er å være elev på Drømtorp. Resultatene brukes til forskning og til å gjøre skolen bedre. Elevene svarer anonymt, og det er frivillig å delta.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Hver høst er det obligatorisk for skolene å gjennomføre denne undersøkelsen på Vg1. Ved Drømtorp har vi valgt å gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn slik at vi får informasjon om hvordan alle våre elever har det på Drømtorp. Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen for elever og for foresatte.

Til toppen