Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Gult nivå fra 15. feb

Smittesituasjonen i Nordre Follo er nå mer oversiktlig. Det er lave smittetall og ingen pågående utbrudd. Drømtorp vgs kan derfor gå over til gult nivå i uke 7.

Vi har i dag, 10. februar, fått beskjed om at videregående skoler i Nordre Follo igjen skal tilbake på gult nivå. Dette gjelder fra mandag 15. februar. I praksis betyr dette at opplæringen framover gis på skolen. Fra mandag skal dere  tilbake til de klasserommene dere hadde høsten 20, de som står i timeplanen i VIS.

Vi fortsetter med forskjøvet timeplan. Dere som til nå har startet dagen kl 8.10, fortsetter med dette. Dere som har startet kl 8.25, møter til denne tiden.

Anbefaler fortsatt at dere tar med mat og drikke hjemmefra. Vi har ikke fått avklart med kantinen om når denne åpner.  Kommer tilbake med informasjon om dette.

Gult nivå betyr at syke elever  fortsatt skal holde seg hjemme. 

Elevene skal holde avstand i fellesarealer, 1 meter. Klemming og håndhilsing er fortsatt ikke lov. 

Det blir gjennomgang av smittevernreglene i elevteam mandag. 

Til toppen