Rødt tiltaksnivå for smittevern

Drømtorp videregående skole fortsetter med rødt tiltaksnivå fra 10. november, og minimum tre uker frem i tid. Her finner du informasjon om hvordan skolehverdagen vil være i denne perioden.

Koronavirus - Klikk for stort bildeKorona-virus CDC/Unsplash

Viken fylkeskommune innførte rødt nivå og digital opplæring for alle videregående skolene i fylket torsdag 5. november. Fylket skriver i dag at de ikke har anledning til å beslutte et slikt tiltak på regionalt nivå. 

I og med at Drømtorp videregående skole ligger i Nordre Follo kommune, følger skolen smittenivået i kommunen. I henhold til beslutning foretatt av kommunens formannskap betyr dette at vi opprettholder rødt nivå i minimum tre uker fra og med 10. november.

For oss på Drømtorp er konsekvensen at en betydelig del av undervisningen må gjennomføres digitalt. Dette fordi skolens arealbegrensninger ikke gjør det mulig å følge rødt nivå i Utdanningsdirektoratets smittevernsveileder for ungdomsskole og videregående skole med alle elevene tilstede samtidig.

Plan for opplæringen i perioden

Dokumentet under viser fullstendig plan for oppmøte og romfordeling i perioden fra og med onsdag 11.11.2020 til og med mandag 30.11.2020. Oppstillingen er klassevis, og viser hvilke ukedager hver klasse skal møte på skolen, og i hvilket klasserom undervisningen vil foregå.

>> Plan for opplæring i perioden

Undervisningen vil gjennomføres digitalt på dagene som er merket i hvitt, hvor det ikke oppført et klasserom. Dersom perioden med rødt tiltaksnivå forlenges utover 30.11, kan det komme endringer i planen. Dette vil i så tilfelle kommuniseres ut til alle elever via Microsoft Teams (i Teamet «4425 Elevteam - VGDROM» i kanalen «Generelt»). 

Starttid for undervisning

I perioden med rødt tiltaksnivå vil alle skoledager starte klokken 08:10. Dette gjelder uavhengig av om det er oppmøte på skolen, eller digital opplæring. Også på dager med digital undervisning vil timeplan i VIS være gjeldende, både med hensyn til fag og pauseavvikling.

Dager elever skal være på skolen

  • Kantinen holder stengt — husk matpakke og drikke
  • Hovedregel er at elever oppholder seg i klasserommene
  • Lunsjpausen er på 30 minutter, og lærer vil gi beskjed om når
  • Skolestart for alle er klokken 08:10, og elevene skal gå rett til klasserommet ved ankomst

Oppmøte og avgang

Skoletorget kan brukes til lufting og benstrekk gjennom dagen for elever og lærer sammen. Bord vil være merket med hvor elever kan sitte, og allikevel holde 1 meter avstand. Elever og lærere skal vaske bordene de har brukt før de går fra skoletorget.

Lunsj

Spises i klasserommet. Det utpekes en eller to ordenselever per dag. Disse har ansvar for å tømme søppel på slutten av dagen.

Busser

Kapasiteten på busser er lik som tidligere. Det er den enkeltes ansvar å bruke munnbind om ikke avstand på 1 meter kan holdes.

Friminutt gjennom dagen

Lærer er sammen med klassene, og sørger for benstrekk og lufting gjennom dagen. Lufting av klasserom er viktig.

Til toppen