Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Skolen trenger kontaktopplysninger på foresatte

For å kunne kontakte foresatte raskt ved hendelser på skolen (beredskap), er det viktig at foresatte skriver inn e-postadresser og telefonnummer i skolens administrative system.

Informasjonen som ligger i systemet nå, er hentet fra det sentrale folkeregisteret, men vi mangler e-postadresse og telefonnummer. Vi ber om at alle foresatte logger seg inn på https://dromtorp-vgs.inschool.visma.no/, gjennom ID-porten og oppdaterer disse opplysningene så fort som mulig.

Til toppen