Søk om stipend før 15. november

Husk å søke om stipend! Søk innen 15. november dersom du vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2020.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend.  

Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener, men du må søke for å få det. Har du allerede fått stipend, behøver du ikke å søke på nytt. 

Gå til Lånekassens nettsider for å finne ut hvor mye stipend du kan få, samt finne lenke til søknaden.

Til toppen