Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Tilrettelagt opplæring for større og mindre grupper

Som en konsekvens av at regjeringen i går kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene våre fra mandag 9. november.  I tillegg kommer det innstramminger i smittevernveilederne for kollektivtransporten og skoleskyssen.

Dette innebærer at alle elever i ordinært vil få det meste av opplæringen digitalt i tiden framover.

For elevene på mindre og større grupper har vi som mål å tilby opplæring på skolen i hele perioden skolen ellers er stengt for andre elever. Det som eventuelt begrenser tilbudet vil være kapasiteten på skoleskyss.

I denne perioden med høy smitte er vi helt avhengig av et godt samarbeid med foresatte og gjensidig forståelse av viktigheten av at tiltaket som sier at elver og ansatte med symptomer på luftveisplager skal være hjemme. Selv om det ikke er korona, vil ansatte som smittes av for eksempel en forkjøles eller annet, måtte holde seg hjemme slik smittevernveilederen sier. Med mange syke ansatte vil vi ikke klare å holde tilbudet åpent.

Ved sykdom hos ansatte prioriterer vi først og fremst å tilby skole til alle elevene på tilrettelagt avdeling hver dag, selv om dette kan gå noe utover kvaliteten på opplæringen.

Håper på forståelse for dette og ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Hilsen rektor Sissel Onstad

Til toppen