Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse torsdag 4. mars: viken.no/dromtorp-vgs

Ulike oppstartstider, innganger og trappeoppganger

Elevene skal møte opp til ulike tider og bruke ulike innganger og trappeoppganger for å redusere kontakt. Det er svært viktig at elevene overholder dette. 

Oppstartstid:  

Klasse  

Trapper/innganger  

kl. 08.10  

3PBA, 3PBB,   

Bruker vanlig inngang i paviljongen 

  

3PBC, 4PBA  

Bruker nødutgangen i klasserommet 

  

3MKA, 3MKB  

Bruker mesanintrappen  

  

2MPA, 2MPB  

Bruker mesanintrappen  

  

2HEA, 2HEB  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2BUA, 2BUB, 2BUC  

Bruker tårntrapp a/b  

  

1HSA, 1HSB,   

Bruker tårntrapp a/b  

  

1HSC, 1HSD, 1HSE  

Bruker tårntrapp b/c  

  

  

  

kl. 08.25  

1SRA,1SRB,1SRC  

Bruker mesanintrappen 

  

1IMA, 1IMB  

Bruker tårntrapp a/b  

  

1MKA, 1MKB  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2SSS  

Bruker tårntrapp a/b  

  

2ISA, 2RLA  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2MKA, 2MKB  

Bruker mesanintrappen  

Til toppen