Oppmøtetider og -steder

For å redusere kontakt, skal elevene møte opp til ulike tidspunkter og bruke ulike innganger og trappeoppganger. Under ser du når du starter og hvilken trapp du skal bruke til og fra klasserommet. Det er viktig at du overholder dette! 

Husk egne oppstartstider første skoledag 18. august!

Oppstartstid:  

Klasse  

Trapper/innganger  

kl. 08.10  

3PBA, 3PBB,   

Bruker vanlig inngang i Paviljongen 

  

3PBC, 4PBA  

Bruker nødutgangen i klasserommet 

  

3MKA, 3MKB  

Bruker mesanintrappen  

  

2MPA, 2MPB  

Bruker mesanintrappen  

  

2HEA, 2HEB  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2BUA, 2BUB, 2BUC  

Bruker tårntrapp a/b  

  

1HSA, 1HSB,   

Bruker tårntrapp a/b  

  

1HSC, 1HSD, 1HSE  

Bruker tårntrapp b/c  

  

  

  

kl. 08.25  

1SRA,1SRB,1SRC  

Bruker mesanintrappen 

  

1IMA, 1IMB  

Bruker tårntrapp a/b  

  

1MKA, 1MKB  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2SSS  

Bruker tårntrapp a/b  

  

2ISA, 2RLA  

Bruker tårntrapp b/c  

  

2MKA, 2MKB  

Bruker mesanintrappen  

Til toppen