Velkomstbrev fra rektor

Velkommen som elev på Drømtorp videregående skole

Først av alt vil jeg ønske deg velkommen som elev her hos oss. Velkommen til et nytt og innholdsrikt skoleår. Vårt mål er at elevene som går hos oss, når sine faglige mål og samtidig utvikler seg til gode fremtidige arbeidstakere. Din personlige utvikling er derfor også svært viktig for oss. Vi har en solid lærerstab og andre dyktige medarbeidere som alle ønsker å bidra til at du når dine mål.  

For at vi raskt skal bli kjent med deg, vil du i løpet av den første skoleuken få en oppstartsamtale med din kontaktlærer. Vi vil også gjennomføre kartlegging i enkelte fag. Dette for at vi bedre skal kunne tilrettelegge opplæringen for deg.  

For at du skal få et godt og utviklende skoleår ønsker vi å samarbeide tett med foresatte. Dine foresatte inviteres derfor til: 

Samarbeidsmøte for foresatte til elever på Drømtorp vgs.

For å kunne gjennomføre skoleåret må du ha tilgang til PC og skolens nett. Videre må du ha lærebøker, som du kan låne av oss. For å få utlevert bøker, må du ha med signert utlånsavtale. Det er også viktig at du setter deg inn i ordensreglementet. For å sikre at du har lest disse dokumentene og akseptert innholdet, må du signere vedlagte skjema og ta med første skoledag. Dersom du er under 18 år, må foresatte signere.  

Dokumentene finner du på skolens hjemmeside, under “For elever”, deretter “Reglement og rutiner”.

I disse helt spesielle tidene med spredning av Covid-19, ønsker vi å orientere om at vi følger aktuelle veiledere for smittevern som FHI har utarbeidet, se lenke under. Videre følger vi føringer fra lokale myndigheter, det vil si vertskommunen Nordre Follo og ellers bostedskommunene til elever og ansatte. Vi har forsterket renholdet på skolen og lagt til rette for at elever kan bidra med ekstra renhold av egen pult. Det er også antibac på sentrale steder rundt i bygg og ved alle inngangsdører. For å redusere mengden elever i ganger og skoletorg i pauser, har vi forskjøvet timeplanen for halvparten av elevene. Dermed kommer halvparten av elevene samtidig, har pause samtidig og reiser hjem samtidig. Den andre halvparten gjør det samme 20 min senere.  

•Veileder for smittevern for ungdomsskoler og videregående skoler under covid-19 utbruddet 2020 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/ 

•Veileder for smittevern i barnehage https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/ 

•Smittevern for idrett (covid-19) – i Kroppsøving https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 

 

Med vennlig hilsen  

 

Sissel Onstad 
rektor Drømtorp vgs 

Til toppen